80
   Wednesday
   77 / 60
   Thursday
   78 / 59
   Friday
   80 / 60