37
   Wednesday
   52 / 30
   Thursday
   56 / 29
   Friday
   56 / 31