77
   Wednesday
   87 / 54
   Thursday
   91 / 56
   Friday
   73 / 54