65
   Wednesday
   56 / 32
   Thursday
   58 / 33
   Friday
   62 / 45