56
   Wednesday
   61 / 52
   Thursday
   66 / 59
   Friday
   44 / 58